foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Bieszczadzki Bieg Lotników

Patronat

Polski Komitet Olimpijski


pzn logo


 


logoLP nadlesnictwo nowe

Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Krośnie


 

Media

 

LOGO BIAle


logo Radio Rzeszów 1


SkiPol


 

Gazeta Bieszczadzka


Biegówki w Bieszczadach


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baner_bbl

REGULAMIN  - pobierz w wersji pdf ○○○

1. Organizator

• Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych


Współorganizatorzy:

  • Polski Związek Narciarski
  • Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych
  • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Ustjanowej Górnej
  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
  • MKS „Halicz” Ustrzyki Dolne
  • Stowarzyszenie Stolica Bieszczad - Ustrzyki Dolne
  • Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych
  • Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
  • Ustrzycki Dom Kultury

2. Termin

• 11.02.2017r. godz.: 11:00 (sobota) – Biegi dzieci i młodzieży
• 12.02.2017r. godz.: 11:00 (niedziela) - Bieg Główny


3. Miejsce:
Ustrzyki Dolne - Trasy Biegowe Pod Żukowem im. Stanisława Nahajowskiego w Ustianowej Górnej


4. Cele imprezy:


• Cel sportowy i promocyjny:

o Popularyzacja biegów narciarskich.
o Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego.
o Wyłonienie najlepszych zawodników Amatorskich Mistrzostw Polski w biegach narciarskich
o Promocja Ustrzyk Dolnych i Bieszczad

• Cel upamiętniający:

o uczczenie tradycji Lotniczych w Ustianowej Górnej
o uczczenie pamięci Pana Stanisława Nahajowskiego

5. Dystanse biegu głównego kobiet i mężczyzn oraz grup wiekowych:
a) Mężczyźni – bieg główny dystans 20 km CL
b) Kobiety – bieg główny dystans 10 km CL
c) grupy wiekowe kobiet i mężczyzn (K – Kobiety, M – Mężczyźni):
d) kategorie wiekowe i dystanse wspólne dla Bieszczadzkiego Biegu Lotników i Amatorskich MP (w Amatorskich MP uczestniczyć mogą zawodnicy zgodnie z regulaminem sporządzonym przez Komisję biegów PZN - Wydział Narciarstwa Powszechnego)
Kategorie Wiek Rocznik
K I/M I 18-29 1999-1988
K II/ M II 30-39 1987-1978
K III/ M III 40-49 1977-1968
K IV/M IV 50-59 1967-1958
K V/ M V 60-69 1957-1948
K VI/ M VI 70 > 1947 >
e) Bieg o Puchar Stanisława Nahajowskiego – 5 km CL (kobiety i mężczyźni)
f) Mistrzostwa Polski Instruktorów i Trenerów SITN I PZN.


6. Zgłoszenia:
 Zgłoszenia do biegów 12.02.2017 należy dokonać poprzez: formularz na stronie: www.kepasport.pl
 Zgłoszenie do biegów dzieci i młodzieży 11.02.2017: wypełnić formularz w wersji Excel (pobierz formularz ○○○) i przesłać na adres email Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych tj. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Program zawodów:
• 10.02.2017 (piątek) – godz.. 18:00 Kino Orzeł – wieczór wspomnień – historia Bieszczadzkiego Biegu Lotników
• 11.02.2016 (sobota)
o Godz. 8:00 – 10:00 wydawanie numerków startowych – trasa w Ustjanowej
o Godz. 10:00 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Lotników w Ustjanowej
o Godz. 11:00 – start dzieci i młodzieży
o Dystanse i kategorie wiekowe:
 Godz. 11:00 - dystans 3 km – ur. 2001-2002 dziewcząt i chłopców
 Godz. 11:20 – dystans 3 km – ur. 2003-2004 dziewcząt i chłopców
 Godz. 11:40 - dystans 2 km – ur. 2005-2006 dziewcząt i chłopców
 Godz. 12:00 – dystans 1 km – ur. 2007-2008 dziewcząt i chłopców
 Godz. 12:15 - dystans 0,5 km – ur. 2009 - i mł. dziewcząt i chłopców
o Godz. 13:00 – zakończenie zawodów – trasa w Ustjanowej
o Godz. 16:00 - 20:00 - wydawanie numerków startowych do biegów w 12.02.2017 – hala sportowa przy ZSP Nr 1 w Ustrzykach Dolnych, ul. 29 Listopada 19 A
• 12.02.2016 (niedziela)
o godz.: 8:00-10:00 wydawanie numerków startowych – trasa w Ustjanowe
o godz.: 10:00 złożenie kwiatów pod Obeliskiem im. Stanisława Nahajowskieg
o godz.: 11:00 Start wspólny do biegu głównego – KATEGORIA OPEN kobiet i mężczyzn
• Limit czasowy w biegu głównym 2,5 godz.
• godz.: 11:15 Dyst. 5,0 km – Bieg o Puchar Stanisława Nahajowskiego (start wspólny):
• godz.: 14:15 zakończenie zawodów, rozdanie nagród - trasa w Ustjanowej


8. Szczegółowe informacje dla zawodników:
a) W ramach XXX edycji Bieszczadzkiego Biegu Lotników odbędą się:
• Amatorskie Mistrzostwa Polski (klasyfikacja przeprowadzona zostanie zgodnie z regulaminem Amatorskich MP – VI grup wiekowych kobiet i mężczyzn)
• Mistrzostwa SITN PZN. W kategorii Mistrzostw Polski Instruktorów i Trenerów PZN prawo startu mają instruktorzy i trenerzy zrzeszeni w SITN PZN z aktualnymi uprawnieniami.
o Klasyfikacja będzie przeprowadzona w dwóch kategoriach:
o D - Instruktorki i Trenerki
o M - Instruktorzy i Trenerzy
o Przewidziane są Puchary za 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii
• Bieg o Puchar Stanisława Nahajowskiego – 5 km CL (kobiety i mężczyźni)
• Zawody resortowe (regulaminy wewnętrzne) służb mundurowych, leśników itp.


b) Miejsce startu – Stadion Biegowy – Trasy pod Żukowem – Ustianowa Górna

c) Zgłoszenia i opłata startowa do biegu głównego 20 km dla mężczyzn i 10 km dla kobiet oraz do biegu o Puchar Stanisława Nahajowskiego:
• I termin do 15.12.2016 – opłata 29 zł
• II termin do 15.01.2017 - opłata 39 zł
• III termin do 6.02.2017 - opłata 49 zł
• w terminie od 7-10.02 zgłoszenia oraz wpłaty nie będą przyjmowane
• IV termin w dniach 11-12.02 opłata 80 zł (maksymalnie 30 osób)
• UWAGA: zawodnik, który nie dokona wpłaty startowej w ww. terminach nie będzie wpisany na listę startową


d) Wpisowe wpłacać należy bezpośrednio na konto MUrzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1: 49862100072001001233470019 z dopiskiem Bieszczadzki Bieg Lotników


e) W ramach opłaty zawodnik otrzymuje: numer startowy z Chipem, pamiątkowy medal, napoje i posiłki na trasie oraz na mecie zawodów,


f) Uwaga! W przypadku odwołanie zawodów z powodu braku śniegu opłata przechodzi na jesienną edycję biegu lotników lub na kolejną edycje zimową


g) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie przechodzi na następny rok.


h) Zawodnicy z zagranicy muszą posiadać ważną Międzynarodową Kartę Ubezpieczenia


i) Przydzielanie numerów startowych:

• Numer startowy, a tym samym miejsce startowe zależy od wyniku:
• uzyskanego w XXVIII edycji Biegu Lotników na dystansie 15 km i 7,5 km CT udokumentowanych wyników uzyskanych przez zawodników licencjonowanych w sezonie 2015/2016 w Klasyfikacji Pucharu Polski.


j) Postępowanie na trasie zawodów:
Zawody przeprowadzane są zgodnie Wytycznymi PZN dla Narciarstwa Powszechnego


k) Postępowanie w razie nieukończenia zawodów. Zawodnik, który nie może bądź nie chce ukończyć biegu powinien poinformować o tym obsługę zawodów wyposażoną w środki łączności znajdującą się na trasie i dalej postępować zgodnie z instrukcjami.


l) Szatnie.
Każdy zawodnik może skorzystać z bezpłatnej szatni z dostępem do prądu.


m) Dekoracja. Dekoracja zwycięzców poszczególnych biegów odbędzie się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Organizatora


n) Protesty.
Protesty należy składać, wraz z wszystkimi dowodami w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim. Do pisemnego protestu należy załączyć kaucję w wysokości
300 złotych. W przypadku uznania protestu kaucja zostaje zwrócona. W przypadku
odrzucenia protestu kaucja przechodzi na rzecz Organizatora.
Czas na złożenie protestu wynosi 15 minut od zamieszczenia nieoficjalnych wyników na tablicy ogłoszeń znajdującej się w okolicy biura zawodów na Trasie .
Protesty należy składać w biurze zawodów.


9. Nagrody:

a) Bieszczadzki Bieg Lotników
• nagrody pieniężne oraz puchary:
o w biegu głównym kobiet i mężczyzn – 6 pierwszych zawodników/cze
o w kategoriach wiekowych (grupy od I do VI): nagrody, puchary do III miejsca, przy czym zawodnicy, którzy uplasują się w kategorii OPEN w I szóstce nie otrzymają nagród w kategoriach wiekowych Bieszczadzkiego Biegu Lotników. Nagrody te otrzymają zawodnicy następni w klasyfikacji. Uwaga: zasada ta nie dotyczy Amatorskich Mistrzostw Polski,
o wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowy medal
• nagrody w biegu o Puchar St. Nahajowskiego:
o puchary do III miejsca oraz nagrody w miarę możliwości sponsorskich
o wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowy medal
• nagrody w biegu dla dzieci i młodzieży:
o nagrody rzeczowe i dyplomy - do III miejsca
o ponadto uczestnicy biegu dzieci i młodzieży otrzymają okolicznościowe medale

b) Amatorskie Mistrzostwa Polski (Medale za miejsca I-III, dyplomy do VI miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych zgodnie z zajętym miejscem w klasyfikacji wg. regulaminu PZN)
c) Mistrzostwa SITN PZN:
o Przewidziane są Puchary za 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii
UWAGI DOT. NAGRÓD:
- W przypadku miejsca ex-aequo, obie nagrody będą zsumowane, następnie podzielone i każdy zawodnik otrzyma 50%.
- W przypadku nieobecności lub spóźnienia na ceremonię nagroda rzeczowa zostanie utracona, a nagroda pieniężna zmniejszona o 20%.


10. Postanowienia końcowe:
a) dodatkowe informacje dot. Biegu Lotników można uzyskać w Biurze Zawodów, na stronie: www.bielotnikow.pl oraz u Komandora Biegu, tj. Marek Konopka tel. 504 189 760,
b) dot. Amatorskich Mistrzostw Polski u przedstawicieli PZN, tj. Wojciech Gawor, tel. 664 463 010 lub Marian Dobosz, tel. 604 539 919
c) organizator zastrzega sobie prawo interpretacji spraw nie ujętych w powyższym regulaminie
d) uczestnicy startują na własną odpowiedzialność
e) ponadto zawodnicy dokonując zgłoszenia potwierdzają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegach narciarskich, dokonali stosownych ubezpieczeń a także przyjmują do wiadomości, że udział w tego typu zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych
f) organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki i kolizje na trasie
g) organizator nie ubezpiecza zawodników, uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
h) organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione podczas trwania zawodów
i) w zależności od możliwości przygotowania tras organizator może skrócić dystanse
j) z opłaty startowej zwolnieni są uczestnicy zawodów w dniu 11.02.2017
k) zawodnik dokonując zgłoszenia potwierdza tym samym, że zapoznał się z regulamin, zawodów, w pełni akceptuje jego warunki

a ponadto:
• wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy
• zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
• zobowiązuję sie wobec organizatora, nie występować teraz i w przyszłości z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z moim startem w Biegu.
Komandor Biegu
Marek Konopka

Sponsorzy

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych


logoPngNoBg


BBS Logo2


 hotel strwiaz


regatta


 

logotype


Logo ORLIK


 Krosno


www gościniec pięciu stawów kolor


willa stasia2


logo alfa


stokrotka prawdziwa


 Ranczo Adama
- Krystyna Śmigielska


 

Organizatorzy

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych


 

Współorganizatorzy

POZN


SP w Ustjanowej Górnej


MKS Halicz


Stolica Bieszczad


NSS Ustrzyki Dolne


logoLP nadlesnictwo noweNadleśnictwo
Ustrzyki Dolne


UDK


 

logo psnw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 - Bieszczadzki Bieg Lotników
Statystyki stron WWW


Realizacja: JWK Studio