foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Bieszczadzki Bieg Lotników

Patronat

Polski Komitet Olimpijski


pzn logo


 


logoLP nadlesnictwo nowe

Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Krośnie


 

Media

 

LOGO BIAle


logo Radio Rzeszów 1


SkiPol


 

Gazeta Bieszczadzka


Biegówki w Bieszczadach


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baner_bbl

REGULAMIN  - pobierz w wersji pdf ○○○

1. Organizator

• Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych


Współorganizatorzy:

  • Polski Związek Narciarski
  • Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych
  • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Ustjanowej Górnej
  • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
  • MKS „Halicz” Ustrzyki Dolne
  • Stowarzyszenie Stolica Bieszczad - Ustrzyki Dolne
  • Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych
  • Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
  • Ustrzycki Dom Kultury

2. Termin

• 11.02.2017r. godz.: 11:00 (sobota) – Biegi dzieci i młodzieży
• 12.02.2017r. godz.: 11:00 (niedziela) - Bieg Główny


3. Miejsce:
Ustrzyki Dolne - Trasy Biegowe Pod Żukowem im. Stanisława Nahajowskiego w Ustianowej Górnej


4. Cele imprezy:


• Cel sportowy i promocyjny:

o Popularyzacja biegów narciarskich.
o Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego.
o Wyłonienie najlepszych zawodników Amatorskich Mistrzostw Polski w biegach narciarskich
o Promocja Ustrzyk Dolnych i Bieszczad

• Cel upamiętniający:

o uczczenie tradycji Lotniczych w Ustianowej Górnej
o uczczenie pamięci Pana Stanisława Nahajowskiego

5. Dystanse biegu głównego kobiet i mężczyzn oraz grup wiekowych:
a) Mężczyźni – bieg główny dystans 20 km CL
b) Kobiety – bieg główny dystans 10 km CL
c) grupy wiekowe kobiet i mężczyzn (K – Kobiety, M – Mężczyźni):
d) kategorie wiekowe i dystanse wspólne dla Bieszczadzkiego Biegu Lotników i Amatorskich MP (w Amatorskich MP uczestniczyć mogą zawodnicy zgodnie z regulaminem sporządzonym przez Komisję biegów PZN - Wydział Narciarstwa Powszechnego)
Kategorie Wiek Rocznik
K I/M I 18-29 1999-1988
K II/ M II 30-39 1987-1978
K III/ M III 40-49 1977-1968
K IV/M IV 50-59 1967-1958
K V/ M V 60-69 1957-1948
K VI/ M VI 70 > 1947 >
e) Bieg o Puchar Stanisława Nahajowskiego – 5 km CL (kobiety i mężczyźni)
f) Mistrzostwa Polski Instruktorów i Trenerów SITN I PZN.


6. Zgłoszenia:
 Zgłoszenia do biegów 12.02.2017 należy dokonać poprzez: formularz na stronie: www.kepasport.pl
 Zgłoszenie do biegów dzieci i młodzieży 11.02.2017: wypełnić formularz w wersji Excel (pobierz formularz ○○○) i przesłać na adres email Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych tj. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Program zawodów:
• 10.02.2017 (piątek) – godz.. 18:00 Kino Orzeł – wieczór wspomnień – historia Bieszczadzkiego Biegu Lotników
• 11.02.2016 (sobota)
o Godz. 8:00 – 10:00 wydawanie numerków startowych – trasa w Ustjanowej
o Godz. 10:00 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Lotników w Ustjanowej
o Godz. 11:00 – start dzieci i młodzieży
o Dystanse i kategorie wiekowe:
 Godz. 11:00 - dystans 3 km – ur. 2001-2002 dziewcząt i chłopców
 Godz. 11:20 – dystans 3 km – ur. 2003-2004 dziewcząt i chłopców
 Godz. 11:40 - dystans 2 km – ur. 2005-2006 dziewcząt i chłopców
 Godz. 12:00 – dystans 1 km – ur. 2007-2008 dziewcząt i chłopców
 Godz. 12:15 - dystans 0,5 km – ur. 2009 - i mł. dziewcząt i chłopców
o Godz. 13:00 – zakończenie zawodów – trasa w Ustjanowej
o Godz. 16:00 - 20:00 - wydawanie numerków startowych do biegów w 12.02.2017 – hala sportowa przy ZSP Nr 1 w Ustrzykach Dolnych, ul. 29 Listopada 19 A
• 12.02.2016 (niedziela)
o godz.: 8:00-10:00 wydawanie numerków startowych – trasa w Ustjanowe
o godz.: 10:00 złożenie kwiatów pod Obeliskiem im. Stanisława Nahajowskieg
o godz.: 11:00 Start wspólny do biegu głównego – KATEGORIA OPEN kobiet i mężczyzn
• Limit czasowy w biegu głównym 2,5 godz.
• godz.: 11:15 Dyst. 5,0 km – Bieg o Puchar Stanisława Nahajowskiego (start wspólny):
• godz.: 14:15 zakończenie zawodów, rozdanie nagród - trasa w Ustjanowej


8. Szczegółowe informacje dla zawodników:
a) W ramach XXX edycji Bieszczadzkiego Biegu Lotników odbędą się:
• Amatorskie Mistrzostwa Polski (klasyfikacja przeprowadzona zostanie zgodnie z regulaminem Amatorskich MP – VI grup wiekowych kobiet i mężczyzn)
• Mistrzostwa SITN PZN. W kategorii Mistrzostw Polski Instruktorów i Trenerów PZN prawo startu mają instruktorzy i trenerzy zrzeszeni w SITN PZN z aktualnymi uprawnieniami.
o Klasyfikacja będzie przeprowadzona w dwóch kategoriach:
o D - Instruktorki i Trenerki
o M - Instruktorzy i Trenerzy
o Przewidziane są Puchary za 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii
• Bieg o Puchar Stanisława Nahajowskiego – 5 km CL (kobiety i mężczyźni)
• Zawody resortowe (regulaminy wewnętrzne) służb mundurowych, leśników itp.


b) Miejsce startu – Stadion Biegowy – Trasy pod Żukowem – Ustianowa Górna

c) Zgłoszenia i opłata startowa do biegu głównego 20 km dla mężczyzn i 10 km dla kobiet oraz do biegu o Puchar Stanisława Nahajowskiego:
• I termin do 15.12.2016 – opłata 29 zł
• II termin do 15.01.2017 - opłata 39 zł
• III termin do 6.02.2017 - opłata 49 zł
• w terminie od 7-10.02 zgłoszenia oraz wpłaty nie będą przyjmowane
• IV termin w dniach 11-12.02 opłata 80 zł (maksymalnie 30 osób)
• UWAGA: zawodnik, który nie dokona wpłaty startowej w ww. terminach nie będzie wpisany na listę startową


d) Wpisowe wpłacać należy bezpośrednio na konto MUrzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1: 49862100072001001233470019 z dopiskiem Bieszczadzki Bieg Lotników


e) W ramach opłaty zawodnik otrzymuje: numer startowy z Chipem, pamiątkowy medal, napoje i posiłki na trasie oraz na mecie zawodów,


f) Uwaga! W przypadku odwołanie zawodów z powodu braku śniegu opłata przechodzi na jesienną edycję biegu lotników lub na kolejną edycje zimową


g) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie przechodzi na następny rok.


h) Zawodnicy z zagranicy muszą posiadać ważną Międzynarodową Kartę Ubezpieczenia


i) Przydzielanie numerów startowych:

• Numer startowy, a tym samym miejsce startowe zależy od wyniku:
• uzyskanego w XXVIII edycji Biegu Lotników na dystansie 15 km i 7,5 km CT udokumentowanych wyników uzyskanych przez zawodników licencjonowanych w sezonie 2015/2016 w Klasyfikacji Pucharu Polski.


j) Postępowanie na trasie zawodów:
Zawody przeprowadzane są zgodnie Wytycznymi PZN dla Narciarstwa Powszechnego


k) Postępowanie w razie nieukończenia zawodów. Zawodnik, który nie może bądź nie chce ukończyć biegu powinien poinformować o tym obsługę zawodów wyposażoną w środki łączności znajdującą się na trasie i dalej postępować zgodnie z instrukcjami.


l) Szatnie.
Każdy zawodnik może skorzystać z bezpłatnej szatni z dostępem do prądu.


m) Dekoracja. Dekoracja zwycięzców poszczególnych biegów odbędzie się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej Organizatora


n) Protesty.
Protesty należy składać, wraz z wszystkimi dowodami w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim. Do pisemnego protestu należy załączyć kaucję w wysokości
300 złotych. W przypadku uznania protestu kaucja zostaje zwrócona. W przypadku
odrzucenia protestu kaucja przechodzi na rzecz Organizatora.
Czas na złożenie protestu wynosi 15 minut od zamieszczenia nieoficjalnych wyników na tablicy ogłoszeń znajdującej się w okolicy biura zawodów na Trasie .
Protesty należy składać w biurze zawodów.


9. Nagrody:

a) Bieszczadzki Bieg Lotników
• nagrody pieniężne oraz puchary:
o w biegu głównym kobiet i mężczyzn – 6 pierwszych zawodników/cze
o w kategoriach wiekowych (grupy od I do VI): nagrody, puchary do III miejsca, przy czym zawodnicy, którzy uplasują się w kategorii OPEN w I szóstce nie otrzymają nagród w kategoriach wiekowych Bieszczadzkiego Biegu Lotników. Nagrody te otrzymają zawodnicy następni w klasyfikacji. Uwaga: zasada ta nie dotyczy Amatorskich Mistrzostw Polski,
o wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowy medal
• nagrody w biegu o Puchar St. Nahajowskiego:
o puchary do III miejsca oraz nagrody w miarę możliwości sponsorskich
o wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowy medal
• nagrody w biegu dla dzieci i młodzieży:
o nagrody rzeczowe i dyplomy - do III miejsca
o ponadto uczestnicy biegu dzieci i młodzieży otrzymają okolicznościowe medale

b) Amatorskie Mistrzostwa Polski (Medale za miejsca I-III, dyplomy do VI miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych zgodnie z zajętym miejscem w klasyfikacji wg. regulaminu PZN)
c) Mistrzostwa SITN PZN:
o Przewidziane są Puchary za 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii
UWAGI DOT. NAGRÓD:
- W przypadku miejsca ex-aequo, obie nagrody będą zsumowane, następnie podzielone i każdy zawodnik otrzyma 50%.
- W przypadku nieobecności lub spóźnienia na ceremonię nagroda rzeczowa zostanie utracona, a nagroda pieniężna zmniejszona o 20%.


10. Postanowienia końcowe:
a) dodatkowe informacje dot. Biegu Lotników można uzyskać w Biurze Zawodów, na stronie: www.bielotnikow.pl oraz u Komandora Biegu, tj. Marek Konopka tel. 504 189 760,
b) dot. Amatorskich Mistrzostw Polski u przedstawicieli PZN, tj. Wojciech Gawor, tel. 664 463 010 lub Marian Dobosz, tel. 604 539 919
c) organizator zastrzega sobie prawo interpretacji spraw nie ujętych w powyższym regulaminie
d) uczestnicy startują na własną odpowiedzialność
e) ponadto zawodnicy dokonując zgłoszenia potwierdzają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegach narciarskich, dokonali stosownych ubezpieczeń a także przyjmują do wiadomości, że udział w tego typu zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych
f) organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki i kolizje na trasie
g) organizator nie ubezpiecza zawodników, uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
h) organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione podczas trwania zawodów
i) w zależności od możliwości przygotowania tras organizator może skrócić dystanse
j) z opłaty startowej zwolnieni są uczestnicy zawodów w dniu 11.02.2017
k) zawodnik dokonując zgłoszenia potwierdza tym samym, że zapoznał się z regulamin, zawodów, w pełni akceptuje jego warunki

a ponadto:
• wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy
• zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
• zobowiązuję sie wobec organizatora, nie występować teraz i w przyszłości z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z moim startem w Biegu.
Komandor Biegu
Marek Konopka

Sponsorzy

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych


logoPngNoBg


BBS Logo2


logo szer.30cm rgb 300dpi bez tla


 

hotel strwiaz


regatta


 

logotype


Logo ORLIK


 Krosno


www gościniec pięciu stawów kolor


willa stasia2


logo alfa


stokrotka prawdziwa


 Ranczo Adama
- Krystyna Śmigielska


 

Organizatorzy

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych


 

Współorganizatorzy

POZN


SP w Ustjanowej Górnej


MKS Halicz


Stolica Bieszczad


logo szer.30cm rgb 300dpi bez tla


 

NSS Ustrzyki Dolne


logoLP nadlesnictwo noweNadleśnictwo
Ustrzyki Dolne


UDK


 

logo psnw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 - Bieszczadzki Bieg Lotników
Statystyki stron WWW


Realizacja: JWK Studio